Thank You Teacher

ฮูพ bnk48 หรือ ฮูพ ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย

ฮูพ​ ปาฏลี​ หรือ ฮูพ bnk48 เป็นสมาชิก รุ่นที่ 3 ของวง ไอดอล bnk48​ เกิดวันที่ 18 กันยายน 2002 เป็นอีกคนที่ รักในการร้อง และ เต้น ตามหา...