4 Spicy Girls Bikinis

เปิดวาร์ป ชาญ่า จุฬาลักษณ์ หรือน้องขนม ฉายาพริตตี้ 700 ซีซี พริตตี้แนวหน้าของเมืองไทย

ชาญ่า จุฬาลักษณ์ หรือน้องขนม ฉายาพริตตี้ 700 ซีซี พริตตี้แนวหน้าของเมืองไทย   เป็นที่รู้จักอย่างมากมาย ทั้งในวงการพริตตี้และในโลกออนไลน์ อย่าง ชาญ่า จุฬาลักษณ์ หรือชื่อเดิมของเธอคือ น้องขนม นั่นเอง น้องชาญ่า เป็นทั้งพริตตี้ นางแบบ นักแสดงอิสระ...